دستگاه سیخ شور

*دستگاه سیخ شور بشکه ای با تخته کارTM40-430دارای جنس استیل که درصد نیکل و کروم آن پایین میباشد (استیل بگیر میباشد )

 

با حجم بیش از 500عدد سیخ  و با قابلیت شستشوی بالا در زمان 15دقیقه  و دارای کلید دوطرفه در حین کار جهت شستشو و  دور

 

زدن معکوس -مخزن استیل جهت ایستادن مخزن به سمت اپراتور برای کلید کردن سیخ به طور دستی و نصب تخته کاری بر روی دستگاه

 

جهت استفاده تخته کار در آشپزخانه

 

*دستگاه سیخ شور حلزونی 304اتوماتیک دارای جنس استیل و حجم بیش از 800عدد سیخ با قابلیت شستشوی بالا در زمان

 

10دقیقه و دارای کلید دوطرفه که حالت اول شستن و حالت دوم تخلیه سیخ  -از داخل ظرف استیل جهت بیرون ریختن سیخ -نصب

 

تخته کاری بر روی دستگاه جهت استفاده و تخته کاری در آشپزخانه

 

ابعاد دستگاه:

 

طول102سانتی متر
عرض61سانتی متر
ارتفاع 87 سانتی متر

 

*دستگاه سیخ شور بشکه ای با تخته کار مدلTM304
دارای جنس استیل و حجم بیش از 500عدد سیخ و قابلیت شستشوی بالا در زمان 15دقیقه و کلید دوطرفه در حین کار  جهت شستشو و دور زدن م

 

عکوس مخزن سیخ جهت ایستادن به سمت اپراتور برای تخلیه کردن سیخ به صورت دستی انجام میگیرد.
نصب تخته کاری بر روی دستگاه جهت استفاده و تخته کاری در آشپزخانه
ابعاد دستگاه:طول102سانتیمتر