جاسیخی استیل

جاسیخی کاملا تمام استیل                                           

شبکه داخل برای تفکیک سیخ جوجه و کوبیده

جوشکاری شده از نوع آرگون استیل

ابعاد جاسیخی :طول38cm          عرض33cm            ارتفاع62cm

سیخ جوجه از نوع استیل 430-420-304

 

ابعاد سیخ جوجه:طول65cm     عرض10cm        ضخامت2mm

 

 سیخ کوبیده از نوع استیل430-420-304

ابعاد سیخ کوبیده:طول65cm       عرض19.5mm             ضخامت2mm